Menu Zamknij

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury w Olszewie-Borkach

ul. Władysława Broniewskiego 19

07-415 Olszewo Borki

tel.: 570 999 784 / 570 999 436

gok@olszewo-borki.pl

NIP: 758 236 91 77       REGON: 382271415

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, czyli osobę, która w szczególności:

  • monitoruje przestrzeganie RODO, innych przepisów o ochronie danych oraz regulacji wewnętrznych administratora, które dotyczą ochrony danych osobowych,
  • współpracuje z organem nadzorczym, czyli Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • pełni funkcję punktu kontaktowego dla organu nadzorczego.

Z IOD możesz się skontaktować mailem lub listownie:

  • e-mail: iod@sibid.pl
  • adres pocztowy: ul. Władysława Broniewskiego 1, 07-415 Olszewo Borki (z dopiskiem „IOD”)

 

Skip to content