Menu Zamknij

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury w Olszewie-Borkach
ul. Władysława Broniewskiego 19
07-415 Olszewo Borki
NIP: 758 236 91 77       REGON: 382271415
  • 570 999 784 / 570 999 436
  • gok@olszewo-borki.pl

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, czyli osobę, która w szczególności:
  • monitoruje przestrzeganie RODO, innych przepisów o ochronie danych oraz regulacji wewnętrznych administratora, które dotyczą ochrony danych osobowych,
  • współpracuje z organem nadzorczym, czyli Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • pełni funkcję punktu kontaktowego dla organu nadzorczego.
Z IOD możesz się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej:
  • iod@sibid.pl
  • ul. Władysława Broniewskiego 1, 07-415 Olszewo Borki (z dopiskiem „IOD”)
Skip to content